logo  

 

tel0 266 374 06 24

whatsapp 0 534 302 60 90

   

 

facebook  Twitter  foursquare youtube googleplus

Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz... 

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz


logoikramekrem

A Grubu Seyahat Acentası

 

Ekonomik Umre TurlarıLüks Umre Turları

 

Perşembe, 04 Eylül 2014 14:39

Umre Rehberi

UMRE NEDİR

Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.

 

Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.

 

Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.

 

Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber umre hakkında şöyle buyurmaktadır : “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler”(7) “Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.

 

Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.

 

Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edip “telbiye” söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.

 

HACLA FARKLARI

 

1) Umre’nin belirli bir vakti yoktur.

 

2) Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

 

3) Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.

 

4) Umre’de şeytan taşlama yoktur.

 

5) Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.

 

6) Umre’ de kurban kesrnek yoktur

 

Dikkat Edilecek Hususlar

 

- Helal para temin etmeli, alacaklarını almalı, borçlarını ödemelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik etmelidir.

 

- Aile efradı, hısım ve akrabaları ile helalleşmelidir.

 

- Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapmalıdır.

 

- Güneşin altında fazla dolaşmamalıdır.

 

- Otellerde soğutucular gereksiz ve uygunsuz kullanılmamalıdır.

 

- Yağlı yemeklerden ve dışarıda satılan yemeklerden kaçınmalıdır.

 

- Buzlu su ve içeceklerden içmemelidir. Kusurlu insanları affetmelidir.

 

- Elbiselerin beyaz ve pamuklu olmasına dikkat ilmelidir.

 

- Lüzumsuz alışverişlerle vakit geçirmemelidir. Malayani hareket ve davranıştan kaçınmalıdır.

UMRE NASIL YAPILIR?

 

Umre yapmak isteyen kimse önce Medine’ye gidiyorsa,
Mekke’ye hareket etmeden Medine’nin 10 km . dışındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde veya uçakla Medine’den Mekke’ye gidiyorsa, bulunduğu otelden ihrama girer.
Eğer hava yolu ile Türkiye’den direk Cidde’ye gidip oradan Mekke’ye geçecekse Umre’ciye kolaylık olası için uçağa binmeden önce havaalanında veya uçak havalandıktan iki saat sonra ihramını giyer.

 

İhrarnın Sünneti niyeti ile iki rekât narnaz kılar.

 

1. Rekâtta Kafirun (Kulya eyyühel kafirun) 2. Rekatta İhlas (Kulhuvallahu ehad) surelerini okur. Umreye niy et eder.

 

Umrenin niyeti şöyledir:

 

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ Şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, lâ Şerîke lek”

 

‘Allahım ben umreye niyet ettim, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.’

 

“Allahım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd de nimette sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur” diyerek telbiye getirir.

 

Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve “İHRAM YASAKLARI” başlamış olur.

 

Yolculuk esnasında, yüksek tepelerde herhangi bir grupla karşılaştığında, konaklayıp tekrar hareket ettiğinde yeni bir bölgeye veya şehre girdiğinde telbiye ve tekbir getirir.

 

Telbiye ve tekbirleri tek rakamlarla (üçer, beşer, yedişer…vs) getirmeyi tercih eder.

 

- Hacer-ül Esved’in olduğu köşeye gelinir, çizginin üzerinde tavaf için niyet yapılır.

 

UMRE TAVAFI İÇİN NİYET

 

“Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.”

 

Tavaf Hacerü’l Esved’in köşesinde başlayıp yine aynı köşede tamamlanmak üzere Kabe’nin etrafını samimi duygular içinde yedi defa dolaşmaktır. Bu dolaşmanın her birine ŞAVT adı verilir.

 

Tavaf Hacerü’I-Esved’de başlar, Hacerü’l-Esved’de biter.

 

Umre Tafavının ilk üç şavtında Remel vardır. Remel kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette omuzları silkeleyerek çalımlıca yürümektir. Hanımlar remel yapmazlar. Izdıba ise ihramlının tavaf sırasında sağ omzunu açmasıdır, sünnettir. Tavafa başlarken ve her şavtın bitiş hizasına gelince Hacer-ül Esved Bismillahi Allahü Ekber denilerek istilam edilir. Eğer izdiham yoksa, başkasına zarar verilmeyecekse Hacer-ül-Esved öpülür.

 

Tavafda bu kitaptaki tavaf dualarını veya içinden geçen duaları veya Kur’an-ı Kerim okuyabilirler.

 

Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim’de iki rekat tavaf namazı (kerahat vakti değilse) kılar. Birinci rekâtta Kafirun, ikinci rekâtta İhlas sureleri Fatiha’dan sonra okunur.

 

Daha sonra kitabın dualar kısmındaki Makam-ı İbrahim’de okunan dua okunur.

 

Daha sonra Kabe’nin kapısının bulunduğu yerde (Buraya Mültezem adı verilir) Mültezem duası oku nur.

 

Mültezem’den sonra altınoluğun altında bulunan ve bir yay şeklinde duvarla çevrilmiş olan “HATİM” denilen yerde en az iki rekat namaz kılınır. Burası Kabe’nin içinden sayıldığından dolayı burada kılınan namaz Kabe’nin içinde kılınmış gibi olur. Namaz kıldıktan sonra Hatim’de okunacak duayı okur.

 

Sonra bolca zemzem içilir. Mümkün olursa yeri ıslatmadan üzerimize ve bedenimize dökeriz. Sonrada zemzem duasını okuruz.

 

Sa’y Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüşe denilir. Bu yürüme Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç geliş şeklindedir. Say Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Safa’dan Merve’ye bir gidişe ŞA VT denir. Bir say ise 7 Şavttan meydana gelir.

 

Tekbir, Tehlil, Hamd ve salâvat getirerek Sara tepesine çıkılır ve Kâbe’yi görecek bir yerde durulur. Ve Umre sayı için niyet edilir.

 

“Allahım senin rızan için Safa ve Merve arasında yedi Şavt umre sayımı yapmak istiyorum. Bu ibadeti bana kolay kıl ve kabul eyle” diyerek Say’a başlanır.

 

Sonra Safa tepesinden Merve tepesine doğru yürümeye başlar. Dualar bölümünde ki say dualarını veya bildiği başka dua1an okur. Tekbir, Tehlil, Salâvat ve Hamd getirir.

 

Safa-Merve arasındaki iki yeşil direk arasına geldiğinde “”HERVELE” yapılır. Hervele süratli çalımlı ve canlı şekilde yürümenin adıdır. Bu Hz. Hacer validemizin hatırasını canlandırmak için yapılır.

 

Hervele sa’yın her şavtının sünnetidir. Kadınlann hervele yapmaması evladır.

 

Yedinci şavt Mervede tamamlanınca Sa’y duası yapılır .

 

* Sa’y tamamlandıktan sonra, erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler Saçları dipten tıraş etmeden veya kısaltmadan erkekler sakal tıraşı olamazlar. Elbiselerini giyemezler ve diğer ihram yasaklarını yapmazlar. Çünkü gerek erkekler gerekse kadınlar için tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış ve ihram yasakları kalkmış olmaz.

 

* Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkı1mış olur. Bundan sonra ikinci bir Umre için İhrama girinceye kadar Mekke-i Mükerreme’de cinsi ilişki dâhil bütün ihram yasakları kalkmış olur.

 

* Bundan sonra Umreci Mekke’de bulunduğu müddet içinde dilediği kadar Tavaf yapar. Kaza namazları kılar. Te’nim, Cürane veya diğer mikatlardan Umre yapar.

 

* Harem-i Şerif veya Mekke-i Mükerreme’de kerahat vakitleri Hanefi Mezhebine göre diğer yerlerden farklı değildir. Umreci veya Hacı adayı Mekke ve Medine’de kerahat vakitlerinde nafile namaz kılmaması daha uygundur. Tavaf namazını da kerahat vakti dışında kılması daha uygundur.

İHRAM

İhram, umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır.Buna "ihrama girme" de denir. İhrama, "Niyet" ve "Telbiye" ile girilir. "Niyet" ve "Telbiye" ihramın rükünleridir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez. NİYET "Niyet", yapılacak haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca lisanen söylenmesi müstehaptır.Şöyle niyet edilir:"Allah’ım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle"TelbiyeLebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek"Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sanateslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur."Böylece niyet edilip telbiye söylenince ihrama girilmiş olur. Ancak ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken hususlar vardır. İhramagirmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, saç ve sakal traşı olup bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Varsa güzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarınıçıkarıp, sadece "izar" ve "rida" denilen iki parça ihram örtüsüne sarınır. Başını açar, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar normalkıyafetlerini değiştirmezler. Bundan sonra, kerâhat vakti değilse iki rek’at "ihram namazı" kılar. Namazdansonra yukarıda belirtildiği şekilde niyet eder. Arkasından da yüksek sesle telbiye söyler. Bayanlar telbiye söylerken seslerini yükseltmezler.Niyet ve telbiye’nin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve "ihram yasakları" başlamışolur.İhrama giren kimseye, ihramlı olduğu sürece "muhrim" denir. Kadınların İhramı İhrama girme konusunda kadınlar da erkekler gibidir. Ancak kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değiştirmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarınıörterler. Fakat yüzlerini açık bırakırlar. Telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler.

İHRAMA NEREDE GİRİLİR ?

Mekke çevresinde ihrama girmek için belirlenmiş noktalar vardır. Bunlardan her birine "mikat" denir. Mikat sınırlarının dışından umreye gelenler bu sınırlarıihramsız olarak geçemezler. Buna göre:a. Doğrudan Mekke’ye gidecek olan umre adayları, uçaklar Cidde’ye indiği ve Cidde de mikat sınırları içinde bulunduğundan, uçağın kalkacağı havalimanındaveya evlerinde ihrama girerler. Gerektiğinde uçak mikat sınırını geçmeden uçak içinde de girilebilir. Ancak pratikteki zorluğu sebebiyle uçakta ihrama girme tercih edilmemelidir.b. Umre’ den önce Medine’ye gidecek olan hacı adayları, Medine’de kaldıklarıotellerde veya Mekke yolu üzerinde Medine’ye 11 km. uzaklıkta bulunan "Zül-Huleyfe" (Ebyâr-i Ali) de ihrama girerler.Mikat sınırları dışında kalanlar umre için ihrama, Mikat sınırlarında veya daha önce girerler. Harem Bölgesinde bulunanlar, Harem bölgesinin dışına çıkarak ihramagirerler. Harem Bölgesi ile Mikat sınırları arasında (Hıl Bölgesinde) olanlar ise bulundukları yerden ihrama girerler. Ülkemizden gidip de, Mekke’de bulunduklarısüre içinde umre yapmak isteyenler, genellikle Medine-Mekke otoyolu üzerinde veHarem-i Şerif’e yaklaşık 5 km. uzaklıkta bulunan "Ten’im"e giderek ihrama girmektedirler. Bugün burada "Hz. Aişe Mescidi" bulunmaktadır.Mikat sınırını ihramsız olarak geçtikten sonra ihram giyenlere ceza gerekir. Bu durumda olanlar henüz umre ile ilgili görevlerden birini yapmadan, herhangi birmikat sınırına dönerek yeniden ihrama girerlerse ceza düşer.

İHRAM YASAKLARI

İhrama girenler için bazı davranışlar yasaktır. Bunlara "ihram yasakları"denir. Bu yasaklar ihrama girildiği andan, yani niyet ve telbiye anından itibaren başlar, ihramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı kimsenin "ihram yasakları"na uyması vaciptir. Yasakları ihlal edenlere, yasağın çeşidine ve ihlal biçimine göre değişen cezalar gerekir.

İHRAMLIYA YASAK OLMAYANLAR

İhramlının yıkanması, kokusuz sabun kullanması, diş fırçalaması, dişçektirmesi, kırılan tırnağı ve zarar veren bir kılı koparması, kan aldırması, iğne yaptırması, yara üzerine sargı sardırması, kol saati, yüzük ve bilezik takması, kemerkullanması, omuza çanta asması, yüzü ve başı örtmeden üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto ve benzeri giysileri giymeksizin omuza alması yasak değildir.İşte, usulüne göre ihrama giren umre adayları, ihram yasaklarına riayet ederek, telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife söyleyerek, Mekke’ye ulaşırlar. Harembölgesine ulaştıklarından dolayı dua ederler. Otellere yerleşip dinlendikten sonra fazla vakit geçirmeden telbiye ve tekbir getirerekHarem-i Şerif’e giderler. Kabe’yi görünce telbiyeyi kesip tehlil ve tekbirlerle dua ederler. Daha sonra "Umre tavafı" nı yaparlar.

TAVAF

"Tavaf", Hacer-i Esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyetiyle Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönüşe "Şavt" denir. Yedi şavt bir tavaf olur.

 

TAVAFIN YAPILIŞI

Hacer-i Esved hizasına gelmeden: "Allah’ım! Senin rızan için Umretavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle" diye niyet edilir.Tavafa başlamadan önce erkekler “Iztıba” yaparlar. Böylece Hacer-i Esved’in hizasına doğru gidilir. Bu esnada tekbir, tehlil getirilmesi ve dua edilmesi uygun olur.Hacer-i Esved’in hizasına varılınca eller, içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz veya kulak hizasına kadar kaldırılıp "Bismillahi Allahu Ekber"denildikten sonra Hacer-i Esved "istilam" edilir. İstilam, elleri Hacer-i Esved’in üzerine koyup onu öpmek demektir. Ancak her mevsimde bu mümkün olmamaktadır. Busebeple Hacer-i Esved’e uzaktan elle işaret edilip sağ avucun içi öpülmekle yetinilir. Hacer-i Esved’i istilam etmek sünnettir. Başkalarına eziyet etmek ise haramdır.Sünneti yerine getireceğim diye insanlara eziyet vermekten ve böylece haram işlemekten şiddetle sakınılmalıdır.Tavafın, Hatim’in dışından yapılması gerekir. Tavafın ilk üç şavtında mümkünolduğu sürece erkekler "Remel" yaparlar. Tavaf esnasında dua edilir, tekbir ve tehlil getirilir. Kur’an okunabilir. Tavafta telbiye getirilmez. En uygunu herkesin içindengeldiği gibi ihlâsla ve samimiyetle dua etmesidir. Tavafın kesintisiz olarak yapılmasısünnettir "Yemen" köşesine gelindiğinde, bu köşe de istilam edilir. Diğer köşeler istilam edilmez. Hacer-i Esved köşesine ya da hizasına varılınca ilk şavt tamamlanmışolur. Beklemeden tekrar istilam yapılarak ikinci şavta devam edilir. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavtın sonunda Hacer-i Esved tekrar istilam edilerek tavafbitirilir. Sonra Harem-i Şerif’in uygun bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılınır. Tavaf namazından sonra dua edilir ve zemzem içilir. Sonra Hacer-i Esved tekrar istilam edilerek sa’y yapmak üzere Safa tepesine gidilir.Sa’y"Sa’y" kelimesi; koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir. Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki "Safa" tepesinden başlayarak "Merve" ye dörtgidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir. Safa’dan Merve’ye her bir gidişe ve Merve’den Safa’ya her bir dönüşe "şavt"denir. Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yürüme alanına"Mes’a" denir. Sa’y yapmak vaciptir.Sa’yin YapılışıHacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır. "Allah’ım! Senin rızaniçin umre sa’yini yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle." diye niyet edildikten sonra Kâbe’ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat okunur ve içtenlikledua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürünür. Sa’y esnasında herkes içindengeldiği şekilde dua eder. Yeşil ışıklı direklerin arasında, erkekler koşar adımlarla yürürler. Buna "Hervele" denir. Merve’ye varınca bir şavt tamamlanmış olur. Buradada yine Kâbe’ye yönelerek tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir. Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürünür. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur.Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Yedinci şavt tamamlandıktan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönülerek dua edilir.

TIRAŞ OLUP İHRAMDAN ÇIKMAK

İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır. Erkekler saçlarını dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler.Kısaltmada saçların uçlarından alınacak miktar, parmak ucu uzunluğundan daha az olmaz. Tıraş olduktan sonra umre ihramından çıkılmış olur. Umreciler diğer günlerinimümkün mertebe iyi değerlendirmelidirler. Beş vakit namazlarını Harem-i Şerifte kılmaya ve fırsat buldukça bol bol nafile tavaf yapmaya özen göstermelidirler. Tavafve namazın dışında Mescid-i Haram’da Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, zikir ve tesbihatla meşgul olurlar.

 

Sosyal Paylaşım

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Okunma 24642 defa